무제

2501 days 전, godmsdl66 작성

var('t') f(t)=2-sin(t) df(t)=diff(f(t), t) sl(t)=(f(t)*cos(t)+df(t)*sin(t))/(-f(t)*sin(t)+df(t)*cos(t)) t=pi/3 sl(t) 
       
-2*(sqrt(3) - 2)/(sqrt(3)*(sqrt(3) - 4) - 1)
-2*(sqrt(3) - 2)/(sqrt(3)*(sqrt(3) - 4) - 1)